SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜÇ KAYNAĞI

Sürdürülebilir Kesintisiz Güç Kaynağı: "Yeşile Çevir!"

Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, bir birey olarak hepimiz eylemlerimizin, seçimlerimizin ve çalışmalarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.

Bu nedenle, sistemin çevresel etkisini azaltmak için tasarımdan pazarlamaya, kullanım aşamasından tasarruf aşamasına kadar tüm yaşam döngüleri boyunca kesintisiz güç kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini artırma taahhüdümüzdür.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yeşil yönetim ve sürdürülebilir tedarik zinciri: Bu kavramlar Legrand’ın insanlar, nesneler ve çevre gibi etrafındaki herşeye karşı sosyal olarak sorumlu davranışa yönelik pratik eylemlerle bir strateji oluşturma ve uygulama taahhüdü Kurumsal Sosyal Sorumluluğunun bir parçasıdır.

KSS, insan kaynaklarının yönetimini, iş bölümünü, örgütlenmesini ve doğal kaynakların yönetimini içerir. KSS, şirketin eylemlerinin ve kararlarının dahili ve harici olarak paydaşlar ve çevre üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlar.

İŞ EKOSİSTEMİ

Legrand’ın tüm faaliyet ekosistemiyle etik olarak etkileşimi.

İNSAN

Legrand’ın tüm çalışanları ve paydaşları ile ilişkisi.

ÇEVRE

Legrand Grup’un çevresel etkileri azaltmayla ilgili tüm çalışmaları.

Corporate Social Responsibility

Döngüsel Ekonomi

Tüm ekonomik ve üretim süreçlerimizin hem çevresel etkilerini kontrol etmek ve azaltmak, hem de bir zamanlar “atık” olarak tanımlanan şeyleri yeni kaynaklara dönüştürmek için tüm paydaşların değer, hedef ve eylem paylaşımlarını içeren bir sistem yaratmayı taahhüt ediyoruz.

Bu hususların kontrol edilmesi, kesintisiz güç kaynağının yapıldığı malzemeler için yeni konsept ve şartname tasarımlarından başlayarak, ürünün tüm yaşam döngüsü üzerinde bir etkiye sahiptir; bu, araştırma ve döngüsel ekonomiden yenilikçi malzemelerin ve alternatif hammaddelerin kullanımına güçlü bir şekilde odaklanarak duyarlı davranış ve tedarik süreçleri ("yeşil tedarik" olarak adlandırılır) ile mümkündür. Bir ürünün ömrü sona erdiğinde, tüm bu malzemeler diğer üretim döngülerinde kullanılabilecek yüksek katma değerli kaynaklar haline gelebilir.

Dijitalleşme

Dijitalleşme

Yeni bilgi teknolojileri, dijital format lehine birkaç kağıt belgenin kullanımını azaltmamıza izin veriyor: bu şekilde bilgiye her zaman ve her yerde bir PC veya akıllı telefondan erişilebilir ve aynı zamanda birçok ağacın kesilmesini önleyebiliriz.

Dijitalleştirme ayrıca hem ürünün yaşam döngüsünü, hem de dayanıklılığını optimize etmek için yararlı olan performans veri analizi ve önleyici teşhis için araçların kullanılmasına izin verdiği için döngüsel ekonominin önemli bir itici gücü haline gelir.

Efficiency

Verimlilik

Ar-Ge ekibimiz, minimum enerji kaybıyla yüksek ve artan performansa izin veren, verimliliği giderek artan kesintisiz güç kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde sürekli olarak çalışmaktadır. CO2 emisyonlarıyla ilgili olarak, geçmişe kıyasla karbon ayak izi yüzdesinde bir iyileşmeyi temsil eden süreçler ve ürünler uygulamaktayız.

Ancak verimlilik yalnızca yüksek performansla eş anlamlı değildir.

Bizim için verimlilik aynı zamanda eko-tasarım anlamına da gelir: bu, kesintisiz güç kaynaklarının kolayca tamir edilebilecek, bakımı yapılabilecek şekilde tasarlandığını ve bileşenlerini ayırmanın kolay olduğunu gösterir.

Bu, kesintisiz güç kaynaklarımızın dayanıklılığını ve kullanım ömürlerinin sonunda yeniden kullanma ve geri dönüştürme olasılığını artırmak anlamına gelir.

EPD/PEP

EPD*/PEP**

Her ürün ailesi için ISO 14025'e uygun bir EPD (Çevresel Ürün Beyanı) veya PEP (Profil Çevresel Ürün) hazırlamaktayız: bu, ürünün bir tür çevresel fotoğrafı olan bir beyandır.

EPD, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kavramına göre hazırlanır: bir ürünün, ürün özelliklerinin geliştirilmesinden, kullanılacak malzemelerin seçimine ve kullanım ömrünün sonuna kadar, ürünün kendisinin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini inceler.

* Ürün Çevresel Beyanları

** Ürün Çevresel Profili Tanımı

Hızlı Erişim Menüsü

Aşağıdaki konulardan birini mi arıyorsunuz?

- Çözümlerimiz

- Katalog / Broşür

- Nereden Satın Alabilirim?

- Online Eğitim

Hızlı Erişim